UZS ČR 16042

Meziresortní připomínkové řízení V rámci připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) vložen materiál „Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015“. Vaše připomínky očekávám nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vložení materiálu do systému eKLEP. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Jan Mládek, CSc., ministr Více v příloze ZIP.

Meziresortní připomínkové řízení

V rámci připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) vložen materiál „Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015“.

Vaše připomínky očekávám nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vložení materiálu do systému eKLEP.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Jan Mládek, CSc., ministr

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16042