UZS ČR 16043

Návrh nařízení vlády Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data byl připraven Ministerstvem vnitra na základě zmocnění uvedeného v § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění senátního tisku 307. Návrh nařízení vlády byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení podle čl. 16 legislativních pravidel vlády. Více v příloze ZIP.

Návrh nařízení vlády

Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných
jako otevřená data byl připraven Ministerstvem vnitra na základě zmocnění uvedeného v § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění senátního tisku 307.

Návrh nařízení vlády byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení podle čl. 16 legislativních pravidel vlády.

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16043