UZS ČR 16065

Iniciativa Průmysl 4.0 navazuje na stručný výchozí materiál, vyhlášený ministrem průmyslu a obchodu dne 15. září 2015. Představuje jeden z dokumentů k diskusi o předpokladech a důsledcích dopadů tzv. 4. průmyslové revoluce v českém prostředí. .

Iniciativa Průmysl 4.0 navazuje na stručný výchozí materiál, vyhlášený ministrem průmyslu a obchodu dne 15. září 2015. Představuje jeden z dokumentů k diskusi o předpokladech a důsledcích dopadů tzv. 4. průmyslové revoluce v českém prostředí.

.

Přílohy

16065 materiál UZS ČR