UZS ČR 16077

V příloze jsou podklady k návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Martina Plíška, Marka Ženíška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (tisk č. 792). Cílem návrhu zákona je omezit systém elektronické evidence tržeb pouze na plátce DPH. Jelikož jde o poslanecký návrh, neprobíhalo standardní připomínkové řízení.
 Vláda ČR může z výsledného stanoviska čerpat při tvorbě souhlasného / […]

V příloze jsou podklady k návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Martina Plíška, Marka Ženíška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (tisk č. 792).
Cílem návrhu zákona je omezit systém elektronické evidence tržeb pouze na plátce DPH. Jelikož jde o poslanecký návrh, neprobíhalo standardní připomínkové řízení.
 Vláda ČR může z výsledného stanoviska čerpat při tvorbě souhlasného / neutrálního / nesouhlasného stanoviska k předloženému návrhu. 
Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka.

Přílohy

16077 materiál UZS