UZS ČR 16082

Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů (tisk č. 799) Jelikož jde o poslanecký návrh, neprobíhá standardní připomínkové řízení. Vláda ČR může z výsledného stanoviska čerpat při tvorbě souhlasného / neutrálního / nesouhlasného stanoviska k předloženému návrhu. U tohoto materiálu nelze uplatňovat připomínky nad rámec návrhu. Odborný garant: Mgr. […]

Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů (tisk č. 799)

Jelikož jde o poslanecký návrh, neprobíhá standardní připomínkové řízení. Vláda ČR může z výsledného stanoviska čerpat při tvorbě souhlasného / neutrálního / nesouhlasného stanoviska k předloženému návrhu. U tohoto materiálu nelze uplatňovat připomínky nad rámec návrhu. Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka

 

Přílohy

16082 materiál UZS