UZS ČR 16087

Strategie vlastnické politiky státu Ministerstvo financí předkládá Strategii vlastnické politiky státu, jejímž cílem je zajistit efektivní fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech, státních podniků a národního podniku, zajistit transparentní výkon vlastnických práv k majetkovým účastem státu v očích veřejnosti a z dlouhodobého hlediska přinést východiska a řešení kritických oblastí této problematiky. Tento koncepční materiál stanoví základní principy chování […]

Strategie vlastnické politiky státu

Ministerstvo financí předkládá Strategii vlastnické politiky státu, jejímž cílem je zajistit efektivní fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech, státních podniků a národního podniku, zajistit transparentní výkon vlastnických práv k majetkovým účastem státu v očích veřejnosti a z dlouhodobého hlediska přinést východiska a řešení kritických oblastí této problematiky. Tento koncepční materiál stanoví základní principy chování státu jako vlastníka, a to ve vztahu k obchodním společnostem, státním podnikům a dalším subjektům, které vykonávají podnikatelskou činnost. Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka

 

Přílohy

Materiál UZS 16087