UZS ČR 16121– NZ o živnostenském podnikání

V rámci vnějšího připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) vložen materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“. Vaše připomínky očekávám v souladu s čl. 8 odst. 3 Legislativních pravidel vlády nejpozději do 5. srpna 2016. V případě, […]

V rámci vnějšího připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) vložen materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“.

Vaše připomínky očekávám v souladu s čl. 8 odst. 3 Legislativních pravidel vlády nejpozději do 5. srpna 2016.
V případě, že je do tohoto data nevložíte do systému eKLEP, budu považovat Vaše stanovisko k předloženému materiálu za souhlasné. Současně žádám o zaslání Vašich připomínek a potvrzení účasti na jejich vypořádání na elektronickou adresu roubikova@mpo.cz a gregorova@mpo.cz. Došlé připomínky budou projednány na poradě dne 14. září 2016 od 9.00 hod. v budově MPO, Na Františku 32, Praha 1.

Ing. Jan Mládek, CSc., ministr

Přílohy

Materiál UZS 16121