UZS ČR 16123 – NZ o státním rozpočtu ČR na r. 2017

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 (veškeré podklady v příloze ZIP). Své připomínky zasílejte do 22. července 2016. Odborný garant: […]

Návrh zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 (veškeré podklady v příloze ZIP).

Své připomínky zasílejte do 22. července 2016.

Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka

Přílohy

Materiál UZS 16123