Zpráva o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2015

Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2015 byla zpracována podle ustanovení § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu.  

Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2015 byla zpracována podle ustanovení § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu.

 

Přílohy

Plnění státního rozpočtu.zip