Komentář k vývoji polygrafického průmyslu v ČR v roce 2012

Tento komentář se zabývá pouze základními údaji o vývoji a struktuře polygrafického průmyslu v kontextu průmyslu České republiky a v případě indexů průmyslové produkce i kontextem s Evropskou unií jako celkem. Porovnání těchto dat za Českou republiku s okolními státy vychází z dat Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vlastních dopočtů a údajů Eurostatu.

Tento komentář se zabývá pouze základními údaji o vývoji a struktuře polygrafického průmyslu v kontextu průmyslu České republiky a v případě indexů průmyslové produkce i kontextem s Evropskou unií jako celkem. Porovnání těchto dat za Českou republiku s okolními státy vychází z dat Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vlastních dopočtů a údajů Eurostatu.

Přílohy

Komentář Polygrafie r. 2012