MM – Consult „Prezentace vývoje polygrafie ČR“

Vývoj polygrafie je závislý na vývoji celého hospodářství nejen v ČR, ale i v okolních státech EU.

Po propadu ve druhé polovině r. 2012, kdy se úroveň hospodářství dostala až pod úroveň odpovídající roku 2010, došlo k oživení jak v evropské osmadvacítce, tak i v České republice a zemích okolních.  Za pozitivní je třeba prohlásit vyšší tempo růstu měsíčních indexů průmyslové výroby v ČR proti EU.

Vzhledem k předpokládaným makroekonomickým ukazatelům se dá očekávat, že v letošním roce bude pokračovat mírné oživení hospodářství, které se projeví ve svých důsledcích i v polygrafickém průmyslu, jenž je na celkovém vývoji a podnikatelských a spotřebitelských náladách a očekáváních výrazně závislý.

(Redakčně zkráceno, celý text v příloze)

Přílohy

Analýza a prognóza vývoje polygrafie v ČR