UZS ČR 16002

Návrh vyhlášky o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

Návrh vyhlášky o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

Přílohy

16002 materiál UZS ČR
Formulář pro vyhotovení připomínek