UZS ČR 16027

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Sdělení připomínek k návrhu tohoto zákona je možné do 20 pracovních dnů ode dne jeho vložení do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP). Více v příloze ZIP.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení připomínek k návrhu tohoto zákona je možné do 20 pracovních dnů ode dne jeho vložení do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP).

Více v příloze ZIP.

Přílohy

Materiál UZS 16027