Výsledky českého papírenského průmyslu za rok 2015

Podle Asociace českého papírenského průmyslu jsou výsledky českého papírenského průmyslu za rok 2015 příznivě.

Statistiky českého papírenského průmyslu za rok 2015 vyznívají poměrně příznivě. Jednak celkově stoupla oproti roku 2014 také celková tuzemská výroba papírů a lepenek o 5 % (ze 704 tis. tun na 740 tis. tun), ale především se zvýšila tuzemská spotřeba prakticky ve všech druzích.

Hlavní podíl na tuzemské spotřebě mají dovozy, které dosáhly výše 1,444 mil. tun (vzestup o 7 %) – je to téměř dvojnásobek tuzemské produkce, vysoký je také export (včetně reexportů činí 772 tis. tun). Spotřeba grafických (tiskových) papírů se zvýšila meziročně z 523 tis. tun na 558 tis. tun (+ 7 %), celková spotřeba všech papírů a lepenek v ČR stoupla z 1,354 mil tun na 1,411 mil. tun (+ 4 %). Uvedený údaj znamená, že se se u nás spotřebovalo cca 140 kg papírů na obyvatele za rok.

Miloš Lešikar,
Asociace českého papírenského průmyslu