Polygrafické muzeum Guttenberg v Bratislavě

Prvé polygrafické múzeum na Slovensku nájdete v priestoroch SOŠ polygrafickej na Račianskej ulici v Bratislave.

muzeum_gutenberg

Múzeum pomáha v poznávaní polygrafickej histórie, ktorá do návštevníka vdýchne kúsok spomienok a nových poznatkov. Prostredníctvom vystavených historických strojov a zariadení má návštevník možnosť zoznámiť sa s vývojom hlavných tlačiarenských technológii a sledovať ich vývoj až po súčasnosť. Originálne dobové exponáty sú uložené v reálnej vekovej línii.

Kompletný text v prílohe

Přílohy

Muzeum Guttenberg v Bratislavě